Консултативни и контролни органи

Консултативни и контролни органи, създадени със заповед на управителя на лечебното заведение

1. Медицински съвет

- управител

- началници на отделения

2. Съвет по здравни грижи

- главна медицинска сестра

- старши медицинска сестра

3. Лечебно - контролна комисия

- лекари

4. Комисия по вътреболнични инфекции

- началник на Микробиологична лаборатория

- началник на Клинична лаборатория

- главна медицинска сестра