Ценоразпис на предлаганите услуги

Леглоден в терапевтично отделение60 лв.
Леглоден в хирургично отделение75 лв.
Леглоден в реанимационно отделение150 лв.
Леглоден в педиатрично отделение40 лв.
Ползване на болнично легло от придружител /за ден/5,8 лв.
1. Преглед в амбулатория24 лв.
2. Медицински документ изискващ преглед24 лв.
3. Манипулации, инжекции, инфузии и други
- вземане на венозна кръв5 лв.
- мускулна инжекция3 лв.
- венозна инжекция7 лв.
- венозен катетър10 лв.
- венозна инфузия 15 лв.
- кръвопреливане25 лв.
4. Пункции
- пункция на хидроцеле30 лв.
- пункция на хематом30 лв.
- лумбална пункция30 лв.
5. Анестезия
- инфилтрационна анестезия15 лв.
- проводна анестезия на периферен нерв18 лв.
- проводна анестезия на пръст18 лв.
- плексуална аналгезия22,5 лв.
- спинална или перидурална аналгезия \еднократна\35 лв.
- водене на регионална анестезия до 30 минути7,5 лв.
- водене на регионална анестезия за всеки следващи 30 минути4,5 лв.
- обща анестезия - венозна до 30 минути50 лв.
- обща анестезия - венозна, мускулна за всеки следващи 30 минути22,5 лв.
- комбинирана обща анестезия без интубация до 30 минути40 лв.
- комбинирана обща анестезия за всеки следващи 30 минути30 лв.
- водене на след анестезиологично наблюдение на всеки 30 минути \допълнително\7,5 лв.
- газов анализ на издишания въздух през време на обща анестезия-постоянно
мониториране15 лв.
- ЕКГ - мониториране при анестезия15 лв.
-тестуване за поносимост при прилагане на анестетици10 лв.
6. Кардиология
- ЕКГ с по-малко от 12 отвеждания7,5 лв.
- ЕКГ с най-малко 12 отвеждания10 лв.
- холтер ЕКГ30 лв.
- велоергометрия с натоварване 30 лв.
- ЕХОКАРДИОГРАФИЯ30 лв.
7. Гастроентерология
-фиброгастроскопия50 лв.
-фиброколоноскопия50 лв.
- биопсия /на брой/5 лв.
- ректоскопия50 лв.
- пункция при асцит30 лв.
8. Пулмология
- спирометрия на бял дроб15 лв.
9. Неврология
- невропсихологично изследване30 лв.
- пълен неврологичен статус24 лв.
- ЕЕГ30 лв.
- ЕЕГ на дете до 6 години30 лв.
- ЕМГ30 лв.
- дуплекс скениране на мозъчни съдове40 лв.
10. Урология
- катетеризиране на пикочен мехур - троакарна пункция50 лв.
- катетеризиране на пикочен мехур - цистофикс + консуматив50 лв.
- поставяне на временен или постоянен катетър на мъж или дете до 14 години15 лв.
- поставяне на временен или постоянен катетър на жена15 лв.
- безкръвно отстраняване на парафимоза30 лв.
- оперативно отстраняване на парафимоза30 лв.
- операция за фимоза200 лв.
- уретроцистоскопия (диагностична)50 лв.
- вземане на биопсичен материал от пикочен мехур 50 лв.
- уретротомия при стриктура50 лв.
- вземане на биопсичен материал от уретра 50 лв.
- вземане на биопсичен материал от простата - игла 50 лв.
- вземане на биопсичен материал от пенис 50 лв.
11.Превръзки
- превръзка /малка/10 лв.
- превръзка /голяма/20 лв.
12. Хирургия на телесна повърхност
- първична обработка на рана до 2 см.15 лв.
- първична обработка на рана от 2 до 8 см.20 лв.
- шев на мускули (фасции) при травми25 лв.
- обработка на рана с лепене15 лв.
- инцизия на абсцес, флегмон, атером, панарициум30 лв.
- сваляне на конци при първична обработка на друго място10 лв.
- пробиване на уши15 лв.
- вадене на кърлеж20 лв.
13. Хирургия на крайниците
- екстракция на нокът25 лв.
14. Гръдна и съдова хирургия
- дренаж на плеврална кухина50 лв.
- промивка на плеврален дренаж7,5 лв.
- доплерова сонография на периферни артерии и вени30 лв.
- лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли50 лв.
- венесекция20 лв.
15. Лабораторни изследвания
кръв
- хемоглобин2 лв.
- левкоцити2 лв.
- кръвна картина - 18 параметъра 6 лв.
- диференциално броене на левкоцити4 лв.
- морфология на еритроцити в периферна кръв 4 лв.
- СУЕ3 лв.
- Ретикулоцити2 лв.
- КАП7 лв.
- време на кървене2 лв.
- протромбиново време3 лв.
- активирано парциално тромбопластиново време 3 лв.
- фибриноген3 лв.
- глюкоза3 лв.
- кръвно-захарен профил7 лв.
- гликиран хемоглобин10 лв.
- креатинин3 лв.
- урея3 лв.
- билирубин общ3 лв.
- билирубин директен3 лв.
- общ белтък3 лв.
- албумин3 лв.
- холестерол3 лв.
- триглицериди3 лв.
- пикочна киселина3 лв.
- АСАТ3 лв.
- АЛАТ3 лв.
- креатинкиназа /КК/5 лв.
- ГГТ3 лв.
- Алкална фосфатаза /АФ/3 лв.
- алфа - амилаза4 лв.
- натрий4 лв.
- калий4 лв.
- хлориди4 лв.
- калций4 лв.
- желязо4 лв.
- ЖСК4 лв.
- С-реактивен протеин /количествено изследване/4 лв.
- С-реактивен протеин /качествено изследване/2 лв.
- НDL-холестерол3 лв.
- LDL-холестерол3 лв.
- ККМВ4 лв.
- LDХ3 лв.
- тропонин /количествено изследване/16 лв.
- биохимия ликвор8 лв.
- седимент в ликвор5 лв.
- полуколичествено изследване на ликвор - панди, ривалта2 лв.
- урина
- микроалбумин10 лв.
- албумин0,9 лв.
- захар0,9 лв.
- билирубин0,9 лв.
- уробилиноген0,9 лв.
- кетони0,9 лв.
- диацетна0,9 лв.
- алфа амилаза в урина4 лв.
- белтък по SOLS3 лв.
- захар количествено в урина3 лв.
- седимент - ориентировъчно изследване 2 лв.
- други
- окултни кръвоизливи3 лв.
16. Микробиологични изследвания
- Сифилис - RPR6 лв.
- Хепатит - HBs Ag10 лв.
- Спин - HIV- 1,210 лв.
- Антистрептолизинов титър (AST)6 лв.
- Ваалер Роз (RF)6 лв.
- Фекална маса и ректален секрет - (Салмонела, Шигела, Е- коли, кандида, Кампилобактер, Стафилококус ауреус)9 лв.
- Изледване на урина за урокултура - (Е- коли, Протеус, Ентерококус, Ентеробактериа, грам(-), Стафилококус (S. aurreus, S. saprophytikus))9 лв.
- Материал от генитална система - (N. gonorrhoeae, Streptococcus, Straphylococcus, Neisseria, гъби)9,5 лв.
- Раневи материал и секрет - ( Staphilococcus, b- Streptococcus,Enterobacteruceae, грам(-), анаероби)9,5 лв.
- Гърлени и назофарингеални секрети - (b- Streptococcus, Staphilococcus, Neisseria, гъби, Corynebacterium)9,5 лв.
- Храчка 9,5 лв.
- Антибиограма с 6 антибиотични диска5 лв.
- Влагалищна чистота3 лв.
17. Образна диагностика
- рентгенографии - бял дроб, сърце, гр.стълб, таз, ребра, корем, череп25 лв.
- рентгенографии - крайници - кости и стави20 лв.
- рентгеноскопии20 лв.
- рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)5 лв.
Контрастно изследване на:
- хранопровод и стомах40 лв.
- иригография \ дебело черво с клизма \40 лв.
- венозна урография50 лв.
- ретроградна пиелография, микционна цистография, уретрография, хистеросалпинография, обикновена цистография35 лв.
- дуктография, фистулографии25 лв.
КТ без контрастна материя:
- глава80 лв.
- шия80 лв.
- горен абдомен80 лв.
- женски и мъжки таз80 лв.
- крайници80 лв.
- стави80 лв.
- шийни прешлени80 лв.
- гръдни прешлени80 лв.
- поясни прешлени80 лв.
- лимфни възли - в една област80 лв.
- КТ /всяка област/ + контрастна материя140 лв.
- ехография на коремни органи и малък таз30 лв.
- ехография на млечна жлеза25 лв.
- ехография на щитовидна жлеза25 лв.
18. Физиотерапия и рехабилитация
- инхалации - на сеанс4 лв.
- къси вълни \УВЧ и РАДАР\ на една телесна част - на сеанс4 лв.
- къси вълни \УВЧ\ на различни участъци - на сеанс4 лв.
- йонофореза + бипулсатор + стимул + магнит - на сеанс4 лв.
- галванична яка - на сеанс5 лв.
- електростимулация - на сеанс6 лв.
- интерферема - на сеанс5 лв.
- вакуумен масаж \ИНТЕРВАК\ - на сеанс8 лв.
- дарсонвал - на сеанс6 лв.
- ултразвук на поле - на сеанс5 лв.
- ултразвук на повече полета - на сеанс6 лв.
- селективно облъчване с ултравиолетови лъчи с едно насочване + Солукс - на сеанс5 лв.
- селективно облъчване с ултравиолетови лъчи с многократно насочване - на сеанс3 лв.
- селективно облъчване на цялото тяло - на сеанс4 лв.
- парафинолечебни процедури - на аплика6 лв.
- общо укрепваща гимнастика - на сеанс5 лв.
- аналитична гимнастика - на сеанс5 лв.
- лечебна гимнастика със специализирани методи - на сеанс6 лв.
- частичен масаж \крайници, гръб, яка\ - на сеанс10 лв.
- масаж със специализирани техники включващ акупресура - на сеанс12 лв.