Клинични пътеки

Списък на Клиничните пътеки по НРД 2015 год., за които има сключен договор между РЗОК гр. Шумен и "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД гр. Нови пазар

КП №1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза620 лв.
КП №2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза2800 лв.
КП №3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив774 лв.
КП №4 Субархноиден кръвоизлив1000 лв.
КП №5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (ГиленБаре) с имуноглобулин”5500 лв.
КП №7 Болести на черепномозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми461 лв.
КП №9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години1755 лв.
КП №17 Мултиплена склероза533 лв.
КП №18 Епилепсия и епилептични пристъпи300 лв.
КП №19 Епилептичен статус500 лв.
КП №21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години”500 лв.
КП №25 Паркинсонова болест231 лв.
КП №26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт600 лв.
КП №27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност120 лв.
КП №31 Ендоскопско и медикамент. лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт579 лв.
КП №33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума920 лв.
КП №47.1 Нестабилна форма на Ангина пекторис /остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден200 лв.
КП №47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис /остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни200 лв.
КП №50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик2750 лв.
КП №52 Остра и изострена хрон. сърд. недостатъчност 3 и 4 ф.кл. без механична вентилация420 лв.
КП №56 Ритъмни и проводни нарушения345 лв.
КП №58 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 год.578 лв.
КП №59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик700 лв.
КП №60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик2481 лв.
КП №61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит420 лв.
КП №73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи1200 лв.
КП №74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика130 лв.
КП №77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочополовата система2500 лв.
КП №78 Оперативни процедури върху мъжка полова система500 лв.
КП №79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност2600 лв.
КП №80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност1160 лв.
КП №81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината612 лв.
КП №84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища1000 лв.
КП №85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност2300 лв.
КП №86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност942 лв.
КП №89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи440 лв.
КП №90 Хронична обструктивна белодробна болест остра екзацербация420 лв.
КП №91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст450 лв.
КП №94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната сма при лица над 18г333 лв.
КП №96 Гнойновъзпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица над 18 г.700 лв.
КП №102 Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст545 лв.
КП №103 Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст431 лв.
КП №104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 г.600 лв.
КП №116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разтройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)150 лв.
КП №116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разтройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни340 лв.
КП №158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години1621 лв.
КП №162 Операт. процедури на тънки и дебели черва със ср. обем и сложност при лица над18г.939 лв.
КП №163 Операт. процедури на тънки и дебели черва със ср. обем и сложност при лица под 18г.939 лв.
КП №164 Оперативни процедури върху апендикс558 лв.
КП №165 Хирургични интервенции за затваряне на стома624 лв.
КП №166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство426 лв.
КП №167 Оперативни процедури при хернии574 лв.
КП №168 Оперативни процедури при хернии с инканцерация601 лв.
КП №169 Конвенционална холецистектомия1127 лв.
КП №171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жл. пътища2138 лв.
КП №172 Оперативни процедури върху черен дроб3000 лв.
КП №173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест1355 лв.
КП №174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност4500 лв.
КП №175 Опер. процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност 1720 лв.
КП №176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 год.1000 лв.
КП №177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 год.1500 лв.
КП №178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдовореконструктивни операции1200 лв.
КП №180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия200 лв.
КП №181 Оперативно лечение при остър перитонит2000 лв.
КП №182 Оперативно лечение на интраабдоминални абцеси1375 лв.
КП №183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания714 лв.
КП №184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани500 лв.
КП №194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност475 лв.
КП №199 Тежка черепномозъчна травма консервативно поведение1330 лв.
КП №202 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепномозъчни травми384 лв.
КП №203 Хирургично лечение при травми на главата1052 лв.
КП №214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия450 лв.
КП №236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 353 лв.
КП №237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна. нервна система482 лв.
КП №238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда482 лв.
КП №239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции482 лв.
КП №240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа495 лв.
КП №241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система330 лв.
КП №242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система330 лв.
КП №243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система353 лв.
КП №244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорнодвигателния апарат330 лв.
КП №283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)400 лв.
КП №305 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо /хронично/вегетативно състояние100 лв.
КП №308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст100 лв.