Административни услуги

Административни услуги

Стойност

- издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка (на бр.)5 лв.
- издаване на заверен препис от болнична документация (на стр.)1 лв.
- копирни услуги за една страница А4 - едностранно0,2 лв.
- копирни услуги за една страница В4 - едностранно0,2 лв.
- копирни услуги - двустранно0,3 лв.
- ползване на специализиран транспорт от МБАЛ - превоз на болни (на km) в двете посоки1 лв.
- ползване на помещения (зали) в МБАЛ на час20 лв.