Често задавани въпроси

1. Какъв е редът за приемане в болницата? В "МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар се приемат пациенти след преглед в приемно-консултативен кабинет:

 - с направление за хоспитализация от лекар или болница;

 - по собствено желание срещу заплащане по утвърден ценоразпис.

Постъпилите по спешност пациенти биват преглеждани от съответните специалисти и, ако състоянието им го налага, биват приемани в съответното отделение на болницата.

2. Какви документи трябва да осигуря?

- документ за самоличност – лична карта, акт за раждане на деца до 14 години, други;

 - направление за хоспитализация от лекар;

 - други – предишни епикризи, рецептурна книжка, експертно решение от ТЕЛК, други.

3. Какво заплащам за престоя си в болницата?

Пациентите заплащат потребителски такси в следните размери:

- потребителска такса за извънболнична медицинска помощ – 1% от МРЗ – 2.40 лв., съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗЗО;

- потребителска такса за всеки ден болнично лечение – 2% от МРЗ – 4.80 лв., но не повече от 10 дни годишно, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.

От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти, съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗЗО.

В случаите, когато медицинските услуги в „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса и не се финансират чрез субсидии от републиканския или общинския бюджети, пациентите или техните близки заплащат цената, определена в приложения към заповедта ценоразпис.

Таксите се заплащат при постъпване на пациента в лечебното заведение като размерът се определя за минимален престой по клинична пътека. Ако пациентът лежи по-дълго от минималния престой, за разликата се плаща допълнително преди изписване на пациента.

4. Има ли осигурена храна за пациентите и техните придружители?

На пациентите са осигурени закуска, обяд и вечеря в отделението, в което са настанени за лечение.

Придружителите могат да се хранят в заведението за хранене на партерния етаж в "МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД срещу заплащане.

5. Кога има свиждане с болните в МБАЛ?

Свиждане с болните може да се осъществи в четвъртък и неделя от 14:00 ч. до 16:00 ч.

През останалите дни посещенията са между 11:00 ч. и 12:00 ч. и между 16:00 ч. и 17:00 ч.

6. Как мога да получа информация за болен в МБАЛ?

Информация за болните в "МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар се получава между 11:00 ч. и 12:00 ч. и между 16:00 ч. и 17:00 ч. от лекуващият лекар на пациента или дежурният лекар в отделението.