Книгопис

 1. Ст.н.с. Вера Антонова - вестник "Новопазарска трибуна" брой 240

 2. Ст.н..с. Вера Антонова - Сборник Нови пазар стр. 14

 3. Г.Гроздев, Г.Златков - Нови пазар стр. 48

 4. Г.Гроздев, Г.Златков - Нови пазар стр. 41

 5. Пак там стр.45

 6. Б.Братоев - Сборник Нови пазар стр. 47-48

 7. Г.Гроздев, Г.Златков - Нови пазар стр. 81

 8. Б.Братоев - Сборник Нови пазар стр.48

 9. Г.Гроздев, Г.Златков - Нови пазар стр. 138

 10. Пак там стр. 389

 11. Пак там стр. 99

 12. ОДА - Шумен ф 59 к

 13. ОДА - Шумен ф 59 к

 14. Г.Грозев, Г.Златков - Нови пазар стр. 169

 15. Пак там стр. 169

 16. Пак там стр. 169

 17. Н.Гроздева - Новопазарска трибуна брой 12 и 19 от 1983 год.

 18. Пак там ф 114 к

 19. Г.Грозев, Г.Златков - Нови пазар стр. 242

 20. Пак там стр. 312

 21. Пак там стр. 169

 22. Ст.Вачков - Спомени

 23. Г.Грозев, Г.Златков - Нови пазар стр. 171

 24. Пак там стр. 262

 25. Б.Братоев - Сборник Нови пазар стр. 49

 26. А.Свинаров - Сборник развитие на детското здравеопазване 1984 г., стр. 39

 27. Пак там стр. 60

При представянето на историята на болницата и справката за гр. Нови пазар, са ползвани данни и факти от ведомственото издание "75 години Общинска болница Нови пазар 1913 - 1988", съставител д-р П. Рафаилов, изд. ИЦТТ "Информа".

Пълният книгопис, послужил като основа за това издание можете да видите тук >>