Главни медицински сестри

Дафинка Станкова

от 1953 до 1957 г.

Иванка Маринова

от 1957 до 1958 г.

Валентина Бъчварова

през 1958 г.


Василка Трифонова

от 1959 до 1983 г.

и от 1986 до 1993 г.Станка Гочева

от 1984 до 1985 г.


Соня Александрова

от 1994 до 2009 г.

При представянето на историята на болницата и справката за гр. Нови пазар, са ползвани данни и факти от ведомственото издание "75 години Общинска болница Нови пазар 1913 - 1988", съставител д-р П. Рафаилов, изд. ИЦТТ "Информа".

Пълният книгопис, послужил като основа за това издание можете да видите тук >>