Хирургично отделение

доц. дмн д-р Белчо Колев Белчев

началник Хирургично отделение

специалности:

Хирургия

Урология

д-р Али Салех Алдиб

ординатор Хирургично отделение

специалности:

Хирургия

д-р Благовест Стефанов Димитров

ординатор Хирургично отделение

специалности:

Хирургия

д-р Николай Белчев Белчев

ординатор Хирургично отделение

специалности:

Хирургия

Съдова хирургия

д-р Славчо Иванов Нанов

ординатор Хирургично отделение

специалности:

Хирургия

Урология

Румяна Иванова Минева

старша медицинска сестра