Клинична лаборатория

д-р Пламен Василев

д-р Пламен Петров Василев

началник Клинична лаборатория

специалност:

Клинична лаборатория

Здравен мениджмънт

д-р Пенка Гочева Калева

ординатор Клинична лаборатория

специалност:

Клинична лаборатория

Керанка Ненова Драганова

старши клиничен лаборант