Неврологично отделение

д-р Хамди Сами Авджъ

Началник Неврологично отделение

специалности:

Нервни болести

правоспособност:

Спешна неврология

Лечение и профилактика на полиневритите и полиневропатиите

д-р Иван Неделчев Иванов

ординатор Неврологично отделение

специалности:

Нервни болести

Социална хигиена и организация на здравеопазването

д-р Ирена Георгиева Бургова

ординатор Неврологично отделение

специалности:

Нервни болести

правоспособност:

Ултразвукова диагностика на нервната система

д-р Милена Ненова Симеонова

ординатор Неврологично отделение

специалности:

Нервни болести

д-р Николай Стоянов Георгиев

ординатор Неврологично отделение

специалности:

Нервни болести

правоспособност:

Клинична електромиография 

Маргарита Павлова Янева

ординатор Неврологично отделение

Женя Костадинова Рачева

старша медицинска сестра