Отделение по Вътрешни болести

д-р Снежана Жечева Железова

началник Вътрешно отделение

специалности:

Вътрешни болести

Гастроентерология и диетика

правоспособност:

Горна ендоскопия

Долна ендоскопия

Конвенционална ехография – Абдоминална ехография и повърхностна структура – І ниво

Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – І ниво

д-р Койчо Христов Койчев

ординатор Вътрешно отделение

специалности:

Вътрешни болести

правоспособност:

Спешна неврология

Лечение и профилактика на полиневритите и полиневропатиите

д-р Мария Крумова Илиева

ординатор Вътрешно отделение

ординатор Неврологично отделение

специалности:

Пневмология

Фтизиатрия правоспособност:

д-р Огнян Русев Илиев

ординатор Вътрешно отделение

специалности:

Вътрешни болести

Кардиология

правоспособност:

Работна ЕКГ проба

Холтер ЕКГ

д-р Павлинка Данчева Алексиева

оординатор Вътрешно отделение

специалности:

Вътрешни болести

Кардиология

правоспособност:

Клинична електромиография

Ехокардиография – фундаментално ниво

Трансторакална ехокардиография (1Р ЕхоКГ, 2Р ЕхоКГ)

Конвенционален и цветен Доплер 

д-р Лиляна Демирова Тонева-Атанасова

ординатор Вътрешно отделение

ординатор Неврологично отделение

специалности:

Вътрешни болести

Кардиоревматология

д-р Анюта Жечкова Иванова

ординатор Вътрешно отделение

специалности:

Вътрешни болести

Ендокринология

д-р Стойка Владимирова Борисова

ординатор Вътрешно отделение

специалности:

Вътрешни болести

Ивалина Недева

старша медицинска сестра