Публични покани

ОП - ПП №4/01.12.2015год. "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар"

дата на публикуване: 01.12.2015 год. Отворен

Приложения към публична покана "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар".


ОП - ПП №2/12.12.2014год. "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар"

дата на публикуване: 12.12.2014 год. Затворен

ОП - ПП №1/24.11.2014 год. Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар"

дата на публикуване: 24.11.2014 год. Затворен

Приложения към публична покана "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар".


"Документация за обществена поръчка чрез публична покана с ID № 9022841 ПОП с предмет: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ Д-р Добри Беров" ЕООД, гр.Нови пазар"

дата на публикуване: 26.11.2013 год. Затворен

”ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД ЗА СРОК ОТ 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАЯВКИ”

дата на публикуване: 15.11.2012 год. Затворен

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ”Многопрофилна болница за активно лечение д-р Добри Беров” ЕООД за срок от дванадесет месеца въз основа на заявки"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВАКУУМЕН АВТОКЛАВ С ВГРАДЕН ПАРОГЕНЕРАТОР”

дата на публикуване: 04.03.2012 год. Затворен

Доставка и монтаж на вакуумен автоклав с вграден парогенератор