Обществени поръчки - Профил на купувача

За контакти:
Адрес: 9900 гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. "Христо Ботев" №22
Лице за контакт: Цветелина Богданова
тел. 0537 2 20 92; факс: 0537 2 22 08
e-mail: mbalnp@abv.bg

Банкова сметка за внасяне на гаранции за участие и изпълнение на договори:
Банка ДСК
IBAN BG14STSA93000007429650
BIC STSABGSF